Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordsjællands Skakklub den 5. september 2020 kl. 14 i Frivilligcentret i Hillerød. Vi starter med et foredrag ved Nils Grandelius om Alpha Zeros indflydelse på topskakken. Derefter afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4….

Læs mere

A-rækken

De sidste datoer for afslutningen af A-rækken er nu faldet på plads: 17.8. Sjælsø – Espergærde, 19.8. Solrød – Gribskov, 31.8. FHS – Allerød og som bekendt og uden ændring: 27.8. Nordkalotten – NSK.

Læs mere

Sidste runde i A-rækken

Da loftet over tilladt deltagerantal i forsamlinger er hævet fra 10 til 50, er det nu muligt at spille holdkampe, og derfor kan sidste runde i holdturneringen 2019-2020 afvikles. Dette vil ske i uge 34 eller 35. Der bliver dog ingen fællesafslutning; i stedet afvikles rundens kampe hos de klubber,…

Læs mere