Referat af ordinær generalforsamling

den 3.9. 2022 kl. 14.00 i Frivilligcentret, Fredensvej 12, 3400 Hillerød. Til stede: Jakob, Palle, Paul, Lars⦁ Valg af dirigent: Lars⦁ Valg af referent: Lars⦁ Bestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretning, som blev vedtaget. Beretningen kan ses nedenfor.⦁ Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning. I kassererens fravær gennemgik formanden regnskabet, som…

Læs mere

Dagsorden for ordinær Generalforsamling i NSK

den 3.9. 2022 kl. 14.00 i Frivilligcentret, Fredensvej 12, 3400 Hillerød. ⦁ Valg af dirigent.⦁ Valg af referent.⦁ Formandens beretning.⦁ Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning.⦁ Rettidigt indkomne forslag til afstemning.⦁ Fastsættelse af kontingent.⦁ Valg af 2-5 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 0-3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år…

Læs mere

Generalforsamling

Via mail er der indkaldt til den årlige ordinære generalforsamling, som denne gang finder sted i Frivilligcentret i Hillerød lørdag den 3. september og begynder kl. 14.00. Fristen for indsendelse af forslag er den 20.8. kl. 14, og dagsordenen vil blive offentliggjort samme dag.

Læs mere