Afslutningen i A-rækken er udskudt til tidligst 9/6-2020.

Samme dag som Danmark lukkede ned skulle sidste runde i A-rækken have været afviklet. Forsamlingsforbudet på grupper over 10 personer løb i første omgang til i dag, men som alle sikkert ved, er det forlænget til og med den 8 juni. Anbefalingerne om at holde to meters afstand er der ligeledes ikke ændret på, og således vil det i hvert fald frem til den 8/6-2020 være umuligt at få afviklet den sidste runde i holdturneringen.

Hvad der sker fra den 9/6 og frem afhænger af mange faktorer. Forsamlingsforbudet kan hæves fra 10 til 30-50 personer, men hvis anbefalingen om at holde afstand forbliver uændret på de to meter, vil det i praksis stadig betyde at skak ikke vil kunne genoptages. 

Lars har i sin egenskab af holdturneringsleder kontaktet Sundhedsstyrelsen for at få deres syn på hvilke retningslinjer der i givet fald vil skulle gælde ved skak.

Derfor: Holdskakken er udsat på ubestemt tid, og dato for afholdelse kendes ikke endnu.

Skriv et svar