Referat af ordinær generalforsamling

den 3.9. 2022 kl. 14.00 i Frivilligcentret, Fredensvej 12, 3400 Hillerød. Til stede: Jakob, Palle, Paul, Lars⦁ Valg af dirigent: Lars⦁ Valg af referent: Lars⦁ Bestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretning, som blev vedtaget. Beretningen kan ses nedenfor.⦁ Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning. I kassererens fravær gennemgik formanden regnskabet, som…

Læs mere

Dagsorden for ordinær Generalforsamling i NSK

den 3.9. 2022 kl. 14.00 i Frivilligcentret, Fredensvej 12, 3400 Hillerød. ⦁ Valg af dirigent.⦁ Valg af referent.⦁ Formandens beretning.⦁ Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning.⦁ Rettidigt indkomne forslag til afstemning.⦁ Fastsættelse af kontingent.⦁ Valg af 2-5 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 0-3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år…

Læs mere

Generalforsamling

Via mail er der indkaldt til den årlige ordinære generalforsamling, som denne gang finder sted i Frivilligcentret i Hillerød lørdag den 3. september og begynder kl. 14.00. Fristen for indsendelse af forslag er den 20.8. kl. 14, og dagsordenen vil blive offentliggjort samme dag.

Læs mere

Nekrolog

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om Harry Dalsøs pludselige bortgang, der, efter hvad vi har fået oplyst, indtraf i forbindelse med en løbetur den 4. juni. Harry engagerede sig i klubben fra dag 1, deltog ofte i online træning og var flere gange reserve både…

Læs mere