Online-træning

Med udmeldingen om at holdskakken er aflyst for resten af sæsonen, så vil vi til gengæld skrue op for onlinetræningen. Vi fik før jul en ganske betragtelig bevilling fra de statslige coronapuljer, således at vi kunne flytte aktiviteterne fra fysiske rammer og ud i cyberspace. Denne bevilling vil vi bruge…

Læs mere

Divisions & holdturneringen er aflyst for 2020/2021.

Med den usikkerhed der har været omkring hvornår en eventuel holdturnering ville kunne genoptages, så har Forretningsudvalget besluttet at divisionsturneringen for 2020/2021 er aflyst og at op/nedrykning er annulleret. I forlængelse af dette har 8-Hovedkreds ligeledes besluttet at holdturneringen 2020/2021 er aflyst. Det er desværre COVID19-vilkårene, men vi ser fremad og…

Læs mere

Kend din klassiker vol. 3

Dxg6 – alene det træk er nok til at stort set alle ved, at der er tale om Bent Larsen mod den daværende verdensmester Tigran Petrosjan. Bent var beskeden nok til at mene at partiet med de modsatte farver i samme turnering var endnu bedre. Det må have været ren beskedenhed!…

Læs mere