Referat af ordinær generalforsamling

den 3.9. 2022 kl. 14.00 i Frivilligcentret, Fredensvej 12, 3400 Hillerød. Til stede: Jakob, Palle, Paul, Lars⦁ Valg af dirigent: Lars⦁ Valg af referent: Lars⦁ Bestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretning, som blev vedtaget. Beretningen kan ses nedenfor.⦁ Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning. I kassererens fravær gennemgik formanden regnskabet, som…

Læs mere

Dagsorden for ordinær Generalforsamling i NSK

den 3.9. 2022 kl. 14.00 i Frivilligcentret, Fredensvej 12, 3400 Hillerød. ⦁ Valg af dirigent.⦁ Valg af referent.⦁ Formandens beretning.⦁ Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning.⦁ Rettidigt indkomne forslag til afstemning.⦁ Fastsættelse af kontingent.⦁ Valg af 2-5 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 0-3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år…

Læs mere

Generalforsamling

Via mail er der indkaldt til den årlige ordinære generalforsamling, som denne gang finder sted i Frivilligcentret i Hillerød lørdag den 3. september og begynder kl. 14.00. Fristen for indsendelse af forslag er den 20.8. kl. 14, og dagsordenen vil blive offentliggjort samme dag.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling i NSK, afholdt den 12. september 2020 i Frivilligcenteret.  Som dirigent blev Lars Erik Linderod foreslået og valgt.  Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var korrekt varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Dog blev datoen skubbet en uge, da foredraget med Nils Grandelius måtte rykkes. Dette havde…

Læs mere