Divisions & holdturneringen er aflyst for 2020/2021.

Med den usikkerhed der har været omkring hvornår en eventuel holdturnering ville kunne genoptages, så har Forretningsudvalget besluttet at divisionsturneringen for 2020/2021 er aflyst og at op/nedrykning er annulleret. 
I forlængelse af dette har 8-Hovedkreds ligeledes besluttet at holdturneringen 2020/2021 er aflyst.

Det er desværre COVID19-vilkårene, men vi ser fremad og vil give den fuld gas i sæsonen 2021/2022.

Skriv et svar