Hvad koster det?

Grundkontingentet er et opgør med den hidtidige måde at tænke kontingent på.

Er man under 21 år koster det 0 kr. at være medlem, og er man over 21 koster det 700 kr. om året at være medlem.

  • Vi skal fastholde de unge i miljøet, og derfor må økonomi ikke være en hindring.
  • De 700 kr. indeholder:
    • Kontingent til Dansk Skak Union.
    • Kontingent til 8. hovedkreds.
    • Tilmeldingsgebyr til holdskak.

Der vil kunne forekomme brugerbetaling på træningsforløbene, såfremt sponsoraterne ikke rækker.

Ret simpelt ik’ ? Du betaler kun for det du bruger!

Skriv et svar