Løsninger, Opg. 67 og Diagram 37

Opgave 67. Gulko – Grigorian, Vilnius 1971: 1. Tf8+ (ikke 1. Dd5+, Kh7 2. Tf8??, Dg1#), Txf8 2. Dd5+, Kh7 3. exf8S+!, Kh8 4. Sg6#.

Diagram 37 (Richter): 1. Kb7+!, Kh7 2. Dh2+, Kg8 3. Da2+, Kh7 4. Df7!, Dg8 5. Dh5#!

Skriv et svar