Løsninger, slutspil uge 20

Diagram 25: Rinck 1930: 1. e7, Te4 (1. – Tb8 2. Ta6+, Kb4 3. Tb6+!). Sort truer mat og TxB. 2. Th3+, Kb4 3. Th4! Diagram 26: Troitzky 1908: 1. e7, Tc8 (1. – Te5, 2. Kxe5, e2 3. Tf3+, Kd2 (ellers 4. Te3) 4. Tf2) 2. Tf8, Tc6+ 3. Kf5, Te6! 4. KxT, e2 5. Tf3+, Kd4 (5. – Kd2 strander igen på 6. Tf2) 6. Tf4+, Kd3 7. Te4!, KxT 8. e8D, e1D 9. Kf6+. Hvid vinder vel også efter 5. e8D, men en dronning i overskud er bedre end et tårn i overskud! Diagram 27: Prokop 1924: 1. Tf7, Lb1 (1. – Lg6 2. Tg7 eller 1. – Le4, Tf4) 2. f6, La2 (kongetræk taber: 2. – Ka3 3. Kc3, Ka4 4. Ta7+, Kb5 5. Tb7+/2. Ka5 3. Ta7+ og 4. Tb7+/2. – Kb3 3. Tg7/2. – Kb4/b5 3. Tb7+ 3. Ta7+, Kb3 4. Kc1

Skriv et svar