Skakligt:

  • I klubbens første leveår tilstræbes det at stille med to hold. Et i B-rækken samt et i C-rækken. I år 2 er det målsætningen at have to 8-mandshold, et i A-rækken og et i B-rækken.
  • Klubbens overordnede målsætning skal være oprykning fra B-rækken til Mesterrækken på to sæsoner. Herefter skal en ny målsætning vedtages.

Medlemsudvikling:

  • 2018: 12 medlemmer.
  • 2019: 16 medlemmer.
  • 2020: 20 medlemmer.

Personligt/socialt:

  • At alle har en oprigtig glæde ved at være en del af klubben og er medlemmer af lyst.
  • At det enkelte medlem har en følelse af at udvikle sig både personligt og skakligt.

Økonomisk:

Sponsorater:

  • 2018: 3.500 kr.
  • 2019: 6.000 kr.
  • 2020: 8.000 kr.