Kernemedlemmer:
John Arni Nilssen
Oliver Trier
Mikael Ramkilde
Svend Steenstrup
Lars Erik Linderod
Jakob Trier
Eilif Rosenkilde
Thomas Nielsen
Rasmus Petersen

 

Træningsmedlemmer:
Peter Bjørntoft
Palle Bratholm
Anders Damm-Frydenberg
Sandra Dalsberg
Henrik Damm
Paul Brøndal