Velkommen til det vi i al beskedenhed har valgt at kalde fremtidens skakklub. Det er ikke for at være arrogante at vi tillader os at kalde os det, og det er heller ikke for at nedgøre eksisterende klubber. Det er udelukkende et udtryk for vores egen subjektive holdning, og de erfaringer vi har gjort os som medlemmer i mere traditionelle skakklubber.

I Nordsjællands Skakklub får du:

 • Målrettet træning.
 • Sociale events.
 • Holdskak.
 • Et klubmiljø for ALLE, hvor vi ikke fokuserer på rating. Vælger du at deltage i træningen er det primære at udvikle og træne forståelsen af spillet, uanset om du har 1000 eller 2200 i rating.
 • Alle medlemmer under 1600 i rating får tilbudt en buddy (en af klubbens stærke spillere) der vil stå til rådighed med råd og vejledning, samt svare på de spørgsmål der måtte være. Formålet er at sikre at man føler sig velkommen fra første fløjt, og at ens skaklige udvikling bliver gjort sjov, levende og effektiv..

Alt sammen primært afholdt i weekenden hvor man har tid og overskud til at fokusere på skak.

Du får derimod ikke:

 • Klubaftener.
 • Diverse interne turneringer.
 • Hyggeskak.

Der anbefaler vi de mange glimrende klubber der er i Nordsjælland, såfremt det er den type aktiviteter du har lyst til.

Du betaler også kun for det du får – og derfor er kontingentet sammensat som følger:

Kategori: Pris:
GM/IM/FM/WGM/WIM/WFM Gratis
Juniorer under 21 år. Gratis
A-Medlemsskab 700 kr.
Træningsmedlemsskab (alt på nær holdskak, primært medlemsskab af anden klub) 500 kr.

Af praktiske årsager bliver man først meldt ind pr. førstkommende kvartal (1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10) hvis man i forvejen er medlem af en anden klub i DSU-regi.

Vi tilstræber:

 • At træningen bliver sponsorfinansieret.
 • At indkøb af udstyr og materiel bliver fondsfinansieret.
 • At frikontingenterne bliver sponsorfinansierede.

Vælger man at bruge de online-trænere klubben samarbejder med, vil udgifterne til dette skulle afholdes af det enkelte medlem.

Skal du med på holdet?