Referat af ordinær generalforsamling

den 3.9. 2022 kl. 14.00 i Frivilligcentret, Fredensvej 12, 3400 Hillerød.

Til stede: Jakob, Palle, Paul, Lars
⦁ Valg af dirigent: Lars
⦁ Valg af referent: Lars
⦁ Bestyrelsens beretning: Formanden aflagde beretning, som blev vedtaget. Beretningen kan ses nedenfor.
⦁ Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning. I kassererens fravær gennemgik formanden regnskabet, som blev godkendt.
⦁ Rettidigt indkomne forslag til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer for og 1 undlod. Dermed lukker klubben, og dagsordenens øvrige punkter bortfalder.                                                                                                                            Mødet sluttede kl. 14.35.

Der er indkommet ét forslag, stillet af Rasmus og Lars: 

Forslag om, at NSK nedlægges. Begrundelse for forslaget: Forslagsstillerne ser ingen mening med at fortsætte med administrative opgaver forbundet med en aktivitet, som de mere eller mindre tabt interessen for. Hvis andre ønsker at føre klubben videre, kan vi stå til rådighed med hjælp i et vist omfang i en overgangsperiode. 

Bestyrelsens beretning ved ordinær generalforsamling i NSK i

Frivilligcenter Hillerød

Lørdag den 3.9. 2022 kl. 14

Vi har mistet Harry Dalsø, der afgik ved døden i juni. Harry blev mindet med et øjebliks stilhed.                                            Efter en periode, hvor det kneb med at finde ressourcerne til at holde aktivitetsniveauet kom vi på sporet igen i foråret med træninger ved Arturs Neiksans og Ivan Sokolov samt træningsdagen med Jonny Hector. Noget skuffende lykkedes det ikke at vinde mesterrækken; det kunne være gået bedre, hvis ikke vi havde sat nogle lidt unødvendige points til hist og her, men jeg er sikker på, at hvis Sjælsø ikke var rykket op, ville de sige det samme. Holdet i C-rækken blev også nr. 2. Her kan man dog ikke tale om en skuffelse. Individuelt kan nævnes, at Hannibal er kommet over 2000 i rating, og at Jakob i løbet af en enkelt turnering vandt ca. 200 ratingpoints. 

Tilbageblik: Hvad der ikke er lykkedes: Vi har ikke fået fat i de mange, der kun spiller skak på nettet. En klub med vores koncept ville ellers være et oplagt springbræt ind i DSU for disse spillere. Årsagen er nok en kombination af manglende ressourcer og fraværet af en målrettet indsats. 

Hvad der er lykkedes (det meste af tiden): 

– at tilbyde god træning til alle, selv om det ikke har været helt det samme, efter at Bartosz stoppede. Hans energi kan ikke erstattes.                                                                                                                                                                                          – at skabe to slagkraftige hold med en temmelig stærk holdånd, så vidt jeg kan fornemme.                                                        Et spørgsmål er, om der har været for meget topstyring, eller om det bare er sådan, det er nødt til at være i en verden, hvor alle har travlt.

Skriv et svar