Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling i NSK, afholdt den 12. september 2020 i Frivilligcenteret. 

 • Som dirigent blev Lars Erik Linderod foreslået og valgt. 
 • Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var korrekt varslet og indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Dog blev datoen skubbet en uge, da foredraget med Nils Grandelius måtte rykkes. Dette havde de fremmødte ingen indvendinger imod. 
 • Herefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning, se nedenfor.  
 • Bestyrelsen udnyttede muligheden for at tilføje et ekstra medlem, og Palle Bratholm blev foreslået og valgt. 
 • Kassereren aflagde herefter regnskabet, som vil blive lagt på hjemmesiden snarest. Årets resultat udviste, helt i overensstemmelse med budgettet, et mindre overskud. Som tillæg til årsregnskabet gjorde kassereren rede for, at en ny visionsplan for NSK var udarbejdet og ville blive fremsendt separat, og til diskussion.  
 • Grundet COVID19, er dette udskudt til vi kan mødes fysisk for at diskutere de enkelte punkter i planen. 

 Der var ikke indkommet forslag, men der var alligevel oplæg til debat. Thomas takkede for at klubben havde gjort ham til en stærkere spiller, men efterlyste også en klarere plan for tilstedeværelse online. Dette tog bestyrelsen til efterretning, og lovede at udarbejde en plan for, hvordan klubben også fungerer på diverse skakplatforme. 

 • Mikael Ramkilde efterlyste en bedre opdateret hjemmeside, og igen var bestyrelsen enig i det fremlagte, men gjorde også opmærksom på, at ressourcerne er sparsomme. Dette skulle dog ikke fjerne fokus fra det korrekte i, at hjemmesiden er klubbens ansigt udadtil, og at den skulle fremstå som opdateret. 
 • Hvervekampagnen er kommet op at køre, og vil blive gennemført hen over efteråret, hvorefter den vil blive evalueret. 
 • Såfremt det er muligt, vil vi stille med to hold i den kommende sæson. Jacob Trier og Morten Munkholm har allerede tilkendegivet at ville spille, og dermed er det overvejende sandsynligt at vi kan stille hold nummer to. 
 • Generalforsamlingen, den anden af mange i klubbens historie, blev hævet efter 41 minutter. 

Bestyrelsens beretning til NSK’s generalforsamling, 12.9. 2020.  

Meget er som det plejer:  

 • Sæsonindledning med foredrag (v. Sune Berg Hansen, nu ’kopieret’ af ASK) og generalforsamling 
 • Skype-træning m. Bartosz 
 • En super træningsweekend med B.S. (desværre ikke så velbesøgt, måske pga Viking Cup) 
 • Træning for dem der normalt ikke deltager i B’s Skype-træning 
 • Vi vandt vores række i holdturneringen; John Arni scorede 7 af 7! 

Også nye ting: 

 • To nye medlemmer: Ellen og Morten 
 • Lokaler i Frivilligcentret i Hillerød; til næste sæson spiller vi mester-række kampe på Byskolen 
 • Eget skab 
 • Bibliotekar: Palle! 
 • Nyt materiel, takket være Johs. Fogs fond 
 • Samarbejde med foreninger i Frivilligcentret (en forudsætning for at vi kan være der, og måske giver det også nogle medlemmer på sigt 

Så kom Covid-19. Træning v. fysisk fremmøde blev umuligt for en tid, og sidste runde af holdturneringen blev udsat; vores oprykning var dog sikret på det tidspunkt. 

 

Den fremadskuende del af bestyrelsens beretning tager Rasmus sig af; men: 

 • Lars er ’arbejdsramt’ søndage; vi har spurgt Palle, om han vil være holdleder 
 • Vi vil undersøge muligheden for et 2. hold 
 • Foredrag om VM’ere 
 • Ny målsætning 
 • Medlemskampagne 

 

Skriv et svar