Vi er ‘Danmarkshistorie’!

I referatet fra Hovedbestyrelsesmødet i DSU den 11. november kan man læse følgende under ‘Nyt fra hovedkredsene: “En form for Danmarkshistorie er der vel også skrevet, idet det ikke er så ofte at en ny klub starter op, og ydermere spiller med i holdturneringen.” Da der mig bekendt ikke er startet andre nye klubber i 8. HK, må det næsten være os… 

Skriv et svar